Filozofické a metodologické problémy historických věd : určeno pro aspiranty hist. oborů.

Kudrna, Jaroslav
1. vyd. Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 186 s.