Filozofická východiska využití kvantitativních metod ve vědeckém poznávání : referáty z rozšířeného zasedání Rady stálého semináře k filozofickým a metodologickým otázkám rozvoje přírodních a technických věd prezídia ČSAV. I. D.

ed. Stachová, Jiřina
Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 155 s.
Edice: Filozofické a metodologické problémy přírodních a technických věd