Filozofia umenia.

Taine, Hippolyte
Slov. spis, 1957. 506, [2] s.
Edice: Umenie a život ; Zv. 5