Filozofia techniky : problém realizácie.

Dessauer, Friedrich
Spolok svätého Vojtecha, 1947. 182 s.