Filozofia človeka.

Schaff, Adam
1. vyd. Vydav. polit. lit, . 219 s.