Filozofia a spoločenské poznanie.

Gindev, Panajot
1. vyd. Pravda, 1983. 373 s.