Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo : osobnosti, problémy, inšpirácie. II, Zborník príspevkov z 2. ročníka slovensko-pol'skej medzinárodnej vedeckej konferencie rozšírenej o spoluprácu s predstavitel'mi českej filozofie, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach 14.4.-16.4.2008.

ed. Lalíková, Erika; ed. Kostelník, Štefan; ed. Rembierz, Marek
Vyd. 1. PhDr. Milan Štefanko - IRIS, 2008. 362 s.