Filozofia a medicína.

Vyd. 1. Osveta, 1977. 137 s.
Edice: Zdravotníctvo a vedecký svetonázor ; Zv. 4