Filozofia.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, . 188 s.