Filotea či Bohomila, aneb, Nawedenj k žiwotu nábožnému.

František Saleský
E.J. Fournier, 1843. x, 372 s.