Filosofův doutník/doutnák : sborník dokumentů a textů k situaci na katedře filosofie FF UK.

1. vyd. Spolek přátel katedry filosofie FF UK, 1993. 54 s.