Filosofská historie.

Jirásek, Alois
[5. ilustrované vydání, celkem 17.]. J. Otto, 1926. 204, [1] s., 1 list