Filosofie zločinu : proti ideologii německého militarismu.

ed. Heyden, G; ed. Klein, M; ed. Kosing, Alfred
Vyd. 1. Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 331 s.