Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu : se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa.

Stark, Stanislav
1. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s.