Filosofie vína.

Hamvas, Béla
Vyd. 1. M & V, 2003. 77 s.