Filosofie vědy.

ed. Kuchár, Ivan; ed. Procházka, Oldřich; ed. Zeman, Vladimír
Vyd. 1. Svoboda, 1968. 364 s.
Edice: Filosofie a současnost ; 15