Filosofie v tragickém období Řeků.

Nietzsche, Friedrich; Březina, Jan
Ve Votobii 1. vyd. Votobia, 1994. 165 s.