Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk.

Cassirer, Ernst
1. vyd. OIKOYMENH, 1996. 302 s.
Edice: Oikúmené