Filosofie středního věku : nástin filosofických meditací středověkých.

Kratochvil, Josef
R. Promberger, 1924. 280 s., 2 l