Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku.

Bondy, Egon; ed. Machovec, Martin
Vokno, 1993. 254 s.
Edice: Poznámky k dějinám filosofie ; 4