Filosofie : (kapitoly z filosofie, dějin filosofie a antropologie).

Sapík, Miroslav
Vyd. 1. Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 256 s.