Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského : přirozenost, vesmír, člověk.

Elders, Leo J
Vyd. 1. OIKOYMENH, 2003. 479 s.
Edice: Oikúmené ; Sv. 96