Filosofie Henri Bergsona : základní aspekty a problémy.

ed. Čapek, Jakub
Vyd. 1. OIKOYMENH, 2003. 189 s.
Edice: Sborníky, slovníky, učební texty ; sv. 23