Filosofie : (základní problémy).

Blecha, Ivan
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2004.