Filosofie.

Blecha, Ivan
4., opr. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s.