Filosofie : (základní problémy).

Blecha, Ivan
2. opravené a rozšířené vyd. Fin Publishing, 1996. 271 s.