Filosofie a přírodovědecké poznání.

Dratvová, Albína
2. vyd., rozš. Nákladem České grafické Unie, 1946. 327 s.