Filosofie a přírodovědecké poznání : s 3 obrázky v textu.

Dratvová, Albína
Česká grafická Unie, 1939. 316 s.