Filosofie a přírodní vědy.

Michalová, Cecilie
2. dopl. vyd. Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 682 s.