Filosofie a přírodní vědy : [sborník].

2., dopln. vyd. SNPL, 1961. 682, [10] s.