Filosofie. 3. Arch.

Bárta, Jan K
Sekretariát řeholních společností, 1968. 70 s.
Edice: Malá teologie