Filosofie : její podstata a problémy.

Josef Vetešník, 1922. 162 s.