Filosofický slovník.

Kratochvil, Josef
4., přeprac. a rozšíř. vyd. Občanská tiskárna, 1937. VIII, 636 s.