Filosofický slovník.

Blecha, Ivan; ed. Horyna, Břetislav
2. opr. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, . 463 s.