Filosofický slovník.

Blecha, Ivan
2. opr. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 1998. 463 s.