Filosofický slovník.

2. opr. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s.