Filosofické studie.

Fischer, Josef Ludvík
Výzkumný ústav odborného školství, 1968. 139 s.