Filosofické spisy Vincence Zahradníka. Díl III, Zahradníkovy dopisy z let 1831-1836.

Zahradník, Vincenc; ed. Čáda, František
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a a umění, 1915. xv, 133 s.
Edice: Filosofická bibliotheka ; řada 1., č. 3