Filosofické myšlení hellenistického židovstva.

Kovář, František
2., přehlédnuté vyd. Herrmann & synové, 1996. 215 s.