Filosofické essaye : Příspěvky k filosofii čes. novoidealismu.

Kratochvil, Josef
Občanská tiskárna, 1921. 383 s.