Filosofické essaye : Příspěvky k filosofii českého novoidealismu.

Kratochvil, Josef
Občanská tisk, 1920. 383 s.