Filosofické dílo René Descartesa : [soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození ... , v Praze 23.-24. září 1996.

Vyd. 1. Filosofia, 1998. 350 s.