Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika.

Hroch, Jaroslav
1. vyd. Marek Konečný, 2009. 138 s.