Filosofická revue 1929-1948 : bibliografie časopisu olomouckých dominikánů.

Vyd. 1. Filosofia, 1994. 205 s.