Filosofická propedeutika. Díl 1, Psychologie.

Fahoun, Ladislav
Česká grafická Unie, 1920. 205 s.