Filosof Jan Patočka.

Dubský, Ivan
2., opr. vyd. [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1997. 63 s.
Edice: Oikúmené