Filmový kalendář.

Bartošek, Luboš
Čs. filmový ústav, . 160 s.