Filmový kalendář. 1990.

Čs. filmový ústav, 1989. 160 s.