Filmové umění : úvod do filmového hodnocení.

Lindgren, Ernest
1. vyd. Ediční sbor Československého filmu, 1961. 215 s.