Filmová ročenka 1990-1999. Časť 2.

Šmatlák, Martin; Šmatláková, Renáta
1. vyd. Slovenský filmový ústav, 2000. 712 s.