Film : podstata, historický vývoj, technika, možnosti a cíle kinematografu.

Smrž, Karel
2. vyd. Prometheus, 1924. 354 s.