Film : vývoj a podstata nového umenia.

Balázs, Béla
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. 382 s., [16] s. obr. příl